Proektta studio

Проектта Студио е творческо ателие, формирано от
Таня Митакева и Андрей Арнаудов.

Професионалните пътища на двамата се срещат и разделят многократно, докато през 2018 г. те не вземат решение да обединят усилия за достигане до творческите си търсения.

Общата им практика надгражда натрупания по отделно богат професионален опит, чрез взаимно допълване, синергия и разширяване на дейността поради различния им специализиран профил.

Цялото е повече от сбора на отделните части.

                                                                                  Аристотел