SMILE FACTORY VITOSHA

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Име на обекта: SMILE FACTORY VITOSHA
Проект: 2017
Статус: реализиран 2018
Клиент: частен
Местоположение: София, кв. Манастирски ливади
Графичен дизайн: Sphere Design
Площ: 55кв.м.
Снимки:

SMILE FACTORY VITOSHA е модерна стоматологична клиника, част от веригата SMILE FACTORY, разполагаща с няколко клона в София. Обектът е разположен на партерен и сутеренен етаж в жилищна сграда, като помещението първоначално е проектирано за магазин.

В рамките на около 50кв.м. на партера е потърсен оптимален вариант за реализация на изисканата от клиента функционална програма за дентална клиника с чакалня, два работни кабинета, стерилизационно помещение и достъпен санитарен възел.

Основно предизвикателство представлява отделянето на втория кабинет, за който не е възможно осигуряването на пряка слънчева светлина, тъй като няма как да бъде разположен към витрините на помещението. Този проблем е овладян посредством полупрозрачна преградна стена, състояща се от поликарбонатни плоскости и носещи дървени ламели. Стената освен, че дава функционално решение за експлоатацията на кабинета се превръща в тема на целия дизайн на клиниката. Търсено е нетрадиционно решение за интериора с употреба на много дърво, в комбинация с цветни акценти с идея да се избяга от характерната за такива помещения стерилност. Темата за неформалност е намерила продължение и в обтекаемите форми, като в чакалнята са избегнати правите ъгли във всички зони с достъп на пациенти. Рецепцията е интегрирана в парапета на витата стълба, водеща към долното ниво, където в бъдеще ще се разположи дентална лаборатория към клиниката.

В двата кабинета основно внимание е обърнато на решението на софитите. Това е продиктувано от факта, че при стоматологични процедури, пациентът прекарва времето си „гледайки тавана“. Предложено е решение с ребус от букви, в който всеки може да търси и да открива различни послания, докато бъде лекуван. Работното осветление е съобразено като разположение и светлосила така, че да изпълнява функциите си, но да не заслепява пациентите. Двата кабинета, както и стерилизационната и санитарният възел са издържани в различна цветова гама.

Всички врати, витрините, както и гърбът на рецепцията са брандирани по отделен проект за визуална идентичност на денталната клиника.