Bethesda House

Проект: 2020-2021
Статус: реализиран
Инвеститор: частен
Местоположение: Bethesda, Maryland, USA

Bethesda House е разположена в едно от предградията на Вашингтон и е с характерната за подобни населени места архитектура. В съществуващия интериор се смесваха много и различни елементи от различни периоди, които не отговаряха напълно на функционалните нужди на собствениците.

Основна цел на проекта беше да се постигне хармонична и съвременна визия, като се заменят остарелите елементи на обзавеждането и в същото време се подобри ергономията. Обхватът на задачата включваше практически целия първи етаж със зона ден и родителската спалня на втори етаж, като отделни съществуващи елементи трябваше да бъдат запазени и интегрирани в проекта.

Дневната зона се състои от семейна дневна с трапезария, свързани с кухнята, както и представителна дневна с камина и бар-зона, също свързан с кухнята с плъзгаща се врата.

Предложено е решение с полагане на еднаква настилка в по-голямата част от помещенията, ново неподвижно обзавеждане с един и същ декор и внимателно подбрана мека мебел, отговаряща на спецификите на всяко помещение. Кухнята е заменена с изцяло нова, с подобрена функционалност и адаптирана към актуалния начин на живот. Осветителните тела внасят акценти на необходимите места и допринасят за усещането за уют.

В родителската спалня съществуващото функционално решение беше напълно променено с обособяване на по-голям дрешник, разположен при влизането в стаята.

Работата по проекта беше свързана с немалки трудности и предизвикателства, поради комплексността си, разстоянията и необходимата логистика. Органиченията за пътуване допълнително усложниха процеса, но в крайна сметка екипът ни се справи и клиентите са доволни от значително подобреният интериор на къщата си.