APARTMENT M

Име на обекта: APARTMENT M
Проект: 2018
Статус: реализиран 2020
Клиент: частен
Местоположение: София, Център
Площ: 95кв.м.
Снимки: PROEKTTA STUDIO