APARTMENT i

Име на обекта: APARTMENT i
Проект: 2018
Статус: реализиран 2020
Клиент: частен
Местоположение: София, Център
Площ: 85кв.м.
Снимки: PROEKTTA STUDIO