AMARA SUGAR HOTEL

Проект: 2019
Статус: реализиран, 2021
Инвеститор: частен
Местоположение: к.к. „Слънчев бряг – запад“
Площ: 1560кв.м

Hotel Amara Sugar e новопроектиран хотел, който се намира в к.к. Слънчев бряг – Запад. Сградата представлява естествено продължение на серия от сгради, собственост на същия възложител и част от заданието е желанието сградата да завърши ансамбъла, като в същото време донесе свое ново и модерно звучене.

Сградата се състои от партерен етаж с рецепция, лоби и ресторант и четири типови етажа със стаи, студиа и апартаменти. Формообразуването следва класическия модел за подобен тип сгради с висок основен обем и ниско тяло, в което е разположен ресторантът.

Фасадите са третирани в мазилка с ефект на видим бетон. Характерът се формира от силно изнесените напред балкони, които са основен цветен, обемен и пластичен акцент. За парапетите е разработен специфичен детайл, който да позволи качествена обработка против корозия и типизиран монтаж при постигане на запомняща се визия. Главният вход на сградата е подчертан посредством дълбока козирка, която позволява спиране на автомобил за слизане и разтоварване на багаж.

Основен елемент на разработката е озеленяването, което се простира както по двора и зеления покрив на ресторанта, така и вертикално по северната фасада на сградата, озеленена с дива лоза. При генералната планировка е търсена максимална дължина на басейна в рамките на имота, като същия отделя двора на хотела от дворовете на съществуващите сгради от комплекса.  Естествен преход между вътрешното пространство на лобито и открития двор представлява дървената пергола, която покрива зоната пред ресторанта и оформя сенчест външен салон.

Сградата и двора са осветени богато, като осветлението подчертава основните акценти на композицията и довършва архитектурната мисъл.